calender gewicht tijd locatie pijl-rechts lengte facebook twitter linkedin instagram

Actievoorwaarden VIP-tickets NK afstanden 2019

marijke
Team easyJet VIP tickets winactie
NK Afstanden 2019

1.    Deelname. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan de Team easyJet VIP tickets winactie (Actie). De Actie wordt aangeboden door easyJet Airline Company Limited (easyJet) en is alleen toegankelijk via https://www.facebook.com/easyjetnederland (Facebookpagina), en https://www.instagram.com/easyjet_nl/ en https://www.instagram.com/team_easyjet/ (Instagram pagina’s). De Actie loopt van 6 december 2019 11.00uur tot en met 16 december 2019 23.59uur (Actieperiode). Door deel te nemen aan de Actie stem je in met deze actievoorwaarden (Actievoorwaarden) en verklaar je bekend te zijn met de Facebook gebruiksvoorwaarden (https://www.facebook.com/policies/) en Instagram gebruiksvoorwaarden (https://help.instagram.com/581066165581870).

 

2.    Prijs. Deelnemers kunnen twee VIP tickets winnen voor het KPN NK Afstanden toernooi op 27, 28 of 29 december 2019, in Thialf Heerenveen, met een waarde van € 146,57 per VIP ticket (Prijs). De VIP tickets zijn enkel geldig voor één (1) dag van het genoemde toernooi in Thialf, naar keuze op 27, 28 of 29 december 2019. (Einddatum). Na de Einddatum vervallen de tickets. De gewonnen prijs bevat 2 tickets voor op de VIP-tribune, toegang tot de hospitalityruimte, culinair schaatsprogramma, voor- en nabeschouwing van de wedstrijd en 1 parkeerticket per 2 personen. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of in te wisselen voor andere producten en kan niet worden overgedragen aan derden. Indien de Prijs onverhoopt niet leverbaar is, dan staat het easyJet vrij om de Prijs te vervangen met een soortgelijke prijs die gelijk is aan de waarde van de Prijs.

 

3.    Hoe je deelneemt. Om deel te nemen aan de Actie dien je: (a) over een Facebook of Instagram account te beschikken en (b) te voldoen aan de opdracht zoals beschreven op de Facebook- of Instagrampagina (Prijsvraag). Deelname aan de Actie is beperkt tot één (1) inzending per persoon gedurende de Actieperiode. easyJet accepteert enkel inzendingen die gedurende de Actieperiode zijn ontvangen.

 

4.    Voorwaarden voor deelname. Om deel te mogen nemen aan deze Actie dien je: (a) 16 jaar of ouder te zijn op het moment van deelname; (b) in Nederland woonachtig te zijn; (c) geldige contactgegevens op te geven; en (d) een consument te zijn.

 

5.    Uitgesloten van deelname. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van easyJet, medewerkers van aan easyJet gelieerde vennootschappen, personen die direct of indirect bij de Actie zijn betrokken en directe familieleden van medewerkers van easyJet en aan easyJet gelieerde vennootschappen.

 

6.    Hoe je wint. Volg easyJet Nederland op Facebook of Instagram, of Team easyJet op Instagram, tag degene die je mee wilt nemen in de comments onder het bericht, tezamen met de hashtag #teameasyJet. Aan het einde van de Actieperiode worden uit alle juiste inzendingen twee (2) winnaars getrokken. Deze trekking vindt plaats onder het toezicht van een notaris of met behulp van een gelegaliseerde, onafhankelijke trekkingstool.

 

7.    Winnaars. Er zullen maximaal twee (2) winnaars worden gekozen. De selectie van de winnaars is bindend. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

8.    Mededeling. De winnaars worden uiterlijk binnen drie (3) dagen na de Actieperiode op Facebook en Instagram bekend gemaakt, middels een reactie onder hun ingezonden reactie en een persoonlijk bericht. Alleen winnende inzendingen ontvangen een bericht. Indien de winnaars onbereikbaar zijn, de Prijs niet incasseren of niet binnen één (1) dag na het ontvangen van het Facebook of Instagram bericht reageren op aanvullende vragen, wordt de prijs ingetrokken en eventueel toegekend aan (een) andere prijswinnaar(s).

 

9.    Toestemming voor publicatie. Winnende inzendingen gaan ermee akkoord dat:

(i)           de volledige naam wordt gepubliceerd op Facebook en Instagram en andere kanalen van easyJet; en

(ii)          de ingestuurde reactie in het kader van de Actie door easyJet in andere uitingen kan worden gebruikt.

 

10. Aansprakelijkheid. Als deelnemer garandeer je dat je inzending geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud van de inzending niet in strijd is met de wet, de goede  zeden en geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende uitlatingen bevat.

 

11. Rol van Facebook en Instagram. Facebook en Instagram zijn op geen enkele wijze bij de organisatie of uitvoering van deze Actie betrokken. De Actie wordt ook niet door Facebook of Instagram gesponsord of anderszins ondersteund. De deelnemers ontslaan Facebook en Instagram van iedere aansprakelijkheid in verband met deze Actie.

 

12. Kansspelbelasting. Eventuele toepasselijke (kansspel)belastingen die verband houden met de Prijs komen volledig voor rekening van de winnaar(s).  

 

13. Privacy. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verstrekt worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de Actie. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door easyJet verwijzen wij naar het easyJet Privacybeleid (http://www.easyjet.com/nl/politiek/privacybeleid).

 

14. Toepasselijk recht. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

15. Vragen. Eventuele vragen over deze Actie kunt u per post richten aan easyJet Airline Company Limited te Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF Verenigd Koninkrijk.